Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Janusza Korczaka
w Chojnie

SP 1 Chojna

ul. Szkolna 15

74-500 Chojna

tel. 091 414 39 55

korczakchojna@wp.pl

Strona Główna

E-mail szkoły:

korczakchojna@wp.pl

Telefon:

91-414-39-55

Adres szkoły:

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Janusza Korczaka
ul. Szkolna 15

74-500 Chojna

Dyrektor szkoły:

mgr Wioletta Jesiołowska
tel: 91- 414- 39- 55

Organ nadzorujący szkołę:

Kuratorium Oświaty w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin
tel. 91-442–75-00
e-mail: kuratorium@kuratorium.szczecin.pl

Organ prowadzący szkołę:

Gmina Chojna
Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej
ul. Jagiellońska 12
74-500 Chojna
tel. 91-414-30-32

Nazwa szkoły:

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka

REKRUTACJA  DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

W  SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA  CHOJNIE                    

 NA ROK SZKOLNY 2021/2022

1 marca 2021 r. rozpocznie się  rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w  publicznych szkołach podstawowych i do przedszkola prowadzonych przez Gminę Chojna na rok szkolny 2021/2022.

UWAGA RODZICE!

Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi dokumentami.

1. Ważne  informacje dotyczące rekrutacji do oddziału przedszkolnego – załącznik 

2. Wniosek do oddziału przedszkolnego z załącznikami 

SKŁADANIE WNIOSKÓW:

  1. indywidualnie w sekretariacie szkoły
  2. przesłanie pocztą na adres szkoły
  3. przesłanie zeskanowanego wniosku na adres: sekretariatkorczak@wp.pl
  4. wrzucenie wniosku do skrzynki na listy znajdującej się przed wejściem do
    budynku

REKRUTACJA  DO KLASY PIERWSZEJ

W  SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA  W CHOJNIE                     

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

1 marca 2021 r. rozpocznie się  rekrutacja  do klasy pierwszej w  publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez  Gminę Chojna na rok szkolny 2021/2022.

UWAGA RODZICE!

Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi dokumentami.

  1. Wniosek do klasy I uczniów spoza obwodu z załącznikami 
  2. Zgłoszenie do klasy I uczniów  z obwodu szkoły

SKŁADANIE WNIOSKÓW:

  1. sekretariatkorczak@wp.pl

Dodatkowe pliki do pobrania

Szkoła Podstawowa nr 1 im.Janusza Korczaka w Chojnie

ul. Szkolna 15
74-500 Chojna

korczakchojna@wp.pl

091 4143955

Skip to content